Zonbescherming op de basisschoolVraag:

Worden kinderen op schooldagen voldoende beschermd tegen de zon?


Aanleiding:

Blootstelling aan de zon is de belangrijkste oorzaak van huidkanker. 


Bescherming tegen de zon is daarom van groot belang. Hoewel veel mensen bekend zijn met de noodzaak van bescherming tegen de zon op het strand, of tijdens een zon-vakantie, kan de ernst van blootstelling aan de zon op andere momenten worden onderschat. In dit onderzoek wordt vastgesteld of kinderen op school voldoende worden beschermd tegen de zon.

Methode:

Via een online panel zijn ouders van basisschoolkinderen (leeftijd van 6 tot 12 jaar) gevraagd een vragenlijst in te vullen. Ouders is gevraagd over de bescherming van hun kind in de lente en zomer onder schooltijd en of hun kind wel eens verbrand was op school. Ook is gevraagd naar factoren die mogelijk van invloed zijn op de maatregelen die ouders nemen om hun kind tegen de zon te beschermen. Ook is een aantal vragen gesteld over maatregelen die scholen nemen om kinderen te beschermen.

Resultaten:

1104 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. 50.2% van de kinderen waar de vragenlijst voor werd ingevuld was een meisje. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 9.2 jaar. 29.3% van de ouders geeft aan dat hun kind vaak of altijd ’s ochtends voor schooltijd wordt ingesmeerd. 22.8% van de kinderen die tussen de middag thuis komen, worden op dat moment ingesmeerd. Op 19.3% van de scholen kunnen kinderen buiten niet in de schaduw spelen. 14.4% van de ouders geeft aan dat op de school van hun kind aandacht wordt besteed aan bescherming tegen de zon. 36% van de ouders geeft aan dat hun kind minimaal één keer onder schooltijd is verbrand.

Conclusie:

Ouders lijken de gevaren van overmatige blootstelling aan de zon te erkennen. Ze nemen echter te weinig maatregelen om kinderen op schooldagen, in de lente en zomer, voldoende te beschermen tegen de zon. Ook scholen besteden onvoldoende aandacht aan bescherming van kinderen tegen de zon.   Lees hier het uitgebreide persbericht

 

© stichting skinwiser 

 

 

Landelijke campagne
om kinderen te beschermen
tegen de zon. Een initiatief
van Stichting Sunwiser
van dr. Jetske Ultee.

 FILM OVER ZONBESCHERMING